menu close

Improvisatie / instant compositie

Improvisatie is spontaan creëren. Het is de kunst om te creëren met alles wat er op dat moment is. De focus op intuïtief, instinctief, onvoorspelbare en vrije beweging is het gedachtegoed waarop improvisatie is gestoeld. Deze les focust op het maken van dans (stukken) in het hier en nu. 

De beweger wordt in staat gesteld authentieke gevoelens en inspiratie te exploreren terwijl hij in relatie tot anderen en de ruimte beweegt. Het bewustzijn van lichaam en geest zal vergroten. We starten met in ons lijf komen, intunen en onderzoeken. We trainen diverse aspecten die nodig zijn voor improvisatie en instant compositie: ruimtegebruik, ritme, verbeeldingskracht, beslissingen maken, muzikaliteit, en ons lijf. De capaciteit om het spontane materiaal te vormen, om te buigen, veranderen en aanpassen bij komt daarbij.

In de tweede helft van de les focussen we op het maken van stukken waarin we dat wat we trainden in de praktijk brengen en verdiepen.