menu close

Movement research / body part mythology

Deze improvisatie lessen hebben het doel om de creative en fysieke capaciteiten van het individu te vergroten. Om meer veerkracht, creativiteit en artistieke mogelijkheden te genereren in het leven en in het maken van kunst.

Elke les kijken we naar een specifiek lichaamsdeel. We ontwikkelen het bewustzijn van zijn anatomische functies en bewegingsmogelijkheden alsmede zijn relatie tot andere lichaamsdelen en het lichaam in zijn geheel. Daarna onderzoeken we de persoonlijke en collectieve thema’s en metaforen die geassocieerd zijn met elk lichaamsdeel om vanuit daar in diverse bewegings exploraties te stappen. Solo’s, duetten, divers groepswerk en geïmproviseerde performance wordt in gezet om verschillende perspectieven te vinden en het materiaal uit te breiden.

Verbeelding en gevoelens geassocieerd met de exploraties worden uitgenodigd om het materiaal nog verder te verdiepen en verrijken. Tekenen, schrijven, reflecteren en instant compositie worden gebruikt om nog meer belichaamd bewustzijn en mogelijkheden te genereren.

Ook mogelijk als volledig curriculum zelfportret performances.